Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 23/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_23.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 6/2014 , Z dnia: 05.12.2014


zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
6.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 69/2015, Z dnia: 14.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Wołczyn na dzień 31.12.2014 r.
Załączniki:
zarz_69.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 14/2014, Z dnia: 22.12.2014


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_14.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 41/2015, Z dnia: 26.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_41.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 26/2015, Z dnia: 07.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
26.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 35/2015, Z dnia: 10.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego lub najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy będących w zarządzie PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
zarz_35.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 72/2015, Z dnia: 16.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_72.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 85/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_85.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 2

Numer: 57/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków gmin na 2015 rok
Załączniki:
57.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 32/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 2

Numer: 4/2014, Z dnia: 04.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_4.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 70/2015, Z dnia: 14.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok
Załączniki:
zarz_70.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 65/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
65.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 28/2015, Z dnia: 21.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
28.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony