Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 228/2016, Z dnia: 11.02.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: 596/2018, Z dnia: 18.06.2018


zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek niezabudowanych
Załączniki:
zarz_596.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 161/2015, Z dnia: 29.09.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planowania i ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_161.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1

Numer: 548/2018, Z dnia: 21.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: 475/2017, Z dnia: 20.10.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku"
Załączniki:
zarz_475.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 24.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2017 , wersja 1

Numer: 424/2017, Z dnia: 07.06.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2017 , wersja 1

Numer: 602/2018, Z dnia: 26.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_602.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 326/2016, Z dnia: 10.10.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
326.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.10.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2016 , wersja 1

Numer: 593/2018, Z dnia: 04.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_593.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 399/2017, Z dnia: 04.04.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także teminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_399.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 2

Numer: 324/2016, Z dnia: 06.10.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_324.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.10.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2016 , wersja 1

Numer: 172/2015, Z dnia: 09.10.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
172.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1

Numer: 227/2016, Z dnia: 12.02.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_227.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: 101/2015, Z dnia: 17.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 2

Numer: 319/2016, Z dnia: 28.09.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 43  prawy
Początek strony