Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 388/2017, Z dnia: 16.03.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_388.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dubak dnia 17.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.03.2017 , wersja 1

Numer: 198/2015, Z dnia: 22.12.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej a 2015 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2015 , wersja 1

Numer: 525/2018, Z dnia: 11.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego lub najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
zarz_525.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 498/2017, Z dnia: 07.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_498.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: 104/2015, Z dnia: 22.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 215 rok
Załączniki:
104.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 2

Numer: 477/2017, Z dnia: 24.10.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1

Numer: 454/2017, Z dnia: 29.08.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
zarz_454.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 12.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2017 , wersja 1

Numer: 570/2018, Z dnia: 26.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_570.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1

Numer: 215/2016, Z dnia: 11.01.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_215.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 11.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.01.2016 , wersja 1

Numer: 369/2017, Z dnia: 17.01.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2017 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_369.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2017 , wersja 1

Numer: 96/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022
Załączniki:
zarz_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 608/2018, Z dnia: 03.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zarz_608.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1

Numer: 504/2017, Z dnia: 07.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_504.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: 535/2018, Z dnia: 09.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_535.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 249/2016, Z dnia: 08.04.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
249.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.04.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 43  prawy
Początek strony