Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 38/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 24/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 11/2014, Z dnia: 18.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_11.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 9/2014, Z dnia: 12.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
Załączniki:
zarz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 16/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 22/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 87/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_87.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 67/2015, Z dnia: 09.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_67.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 7/2014, Z dnia: 05.12.2014


Zarządzenie burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 71/2015, Z dnia: 15.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2014 rok
Załączniki:
zarz_71.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 15/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zrządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 68/2015, Z dnia: 09.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
68.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 1/2014, Z dnia: 02.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 265/2016, Z dnia: 27.04.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_265.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2016 , wersja 1

Numer: 422/2017, Z dnia: 01.06.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_422.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 43  prawy
Początek strony