Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 40/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, ustalenia liczby punków dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Załączniki:
zarz_40.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 88/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_88.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 84/2015, Z dnia: 11.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych
Załączniki:
zarz_84.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 89/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 91/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 20/2014, Z dnia: 30.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2015
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.04.2015 , wersja 1

Numer: 78/2015, Z dnia: 27.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
78.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 75/2015, Z dnia: 22.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 86/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_86.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 73/2015, Z dnia: 20.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_73.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 77/2015, Z dnia: 27.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarz_77.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 19/2014, Z dnia: 29.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych,ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1

Numer: 21/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 3/2014 , Z dnia: 04.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony