Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 99/2015, Z dnia: 12.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2015 roku
Załączniki:
zarz_99.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 98/2015, Z dnia: 12.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
98.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 97/2015, Z dnia: 01.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_97.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 96/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022
Załączniki:
zarz_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 95/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
95.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 94/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
94.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 92/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia dzierżawy części nieruchomości będącej własnością gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_92.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 91/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 90/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_90.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 9/2014, Z dnia: 12.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
Załączniki:
zarz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 89/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 88/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_88.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 87/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_87.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 86/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_86.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 85/2015, Z dnia: 14.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_85.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony