Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 140/2015, Z dnia: 20.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_140.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2015 , wersja 1

Numer: 406/2017, Z dnia: 13.04.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2016 rok
Załączniki:
zarz_406.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1

Numer: 304/2016, Z dnia: 24.08.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
Załączniki:
304.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.08.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2016 , wersja 2

Numer: 365/2017, Z dnia: 09.01.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji
Załączniki:
zarz_365.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2017 , wersja 1

Numer: 187/2015, Z dnia: 30.11.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za wynajem hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_187.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1

Numer: 625/2018, Z dnia: 29.08.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatkow budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: 239/2016, Z dnia: 26.02.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Załączniki:
239.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2016 , wersja 1

Numer: 238/2016, Z dnia: 26.02.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
238.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2016 , wersja 1

Numer: 318/2016, Z dnia: 28.10.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2016 rok
Załączniki:
zarz_318.pdf
Informacja wytworzona przez Tomasz Olejnik dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2016 , wersja 1

Numer: 380/2017, Z dnia: 02.02.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_380.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.02.2017 , wersja 1

Numer: 611/2018, Z dnia: 12.07.2018


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2018 , wersja 1

Numer: 345/2016, Z dnia: 07.12.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyna na 2016 rok
Załączniki:
345.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2016 , wersja 1

Numer: 329/2016, Z dnia: 20.10.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2016 , wersja 1

Numer: 486/2017, Z dnia: 03.11.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_486.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1

Numer: 529/2018, Z dnia: 30.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 43  prawy
Początek strony