Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 80/2015, Z dnia: 28.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarz_80.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 31/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
31.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 81/2015, Z dnia: 29.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
81.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 39/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
zarz_39.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 66/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 34/2015, Z dnia: 10.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z zaznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na 10 maja 2015 roku
Załączniki:
zarz_34.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 33/2015, Z dnia: 09.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_33.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 12/2014, Z dnia: 19.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: 53/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_53.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.04.2015 , wersja 1

Numer: 37/2015, Z dnia: 23.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
37.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 64/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_64.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 92/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia dzierżawy części nieruchomości będącej własnością gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_92.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 49/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_49.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 36/2015, Z dnia: 11.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
36.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 27/2015, Z dnia: 12.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_27.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony