Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 58/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Konwentu Strategicznego jako ciała doradczego i opiniodawczego prace na opracowaniem "Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022"
Załączniki:
zarz_58.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 56/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_56.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 44/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 46/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_46.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 04.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 47/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_47.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 90/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_90.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 51/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_51.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 43/2015, Z dnia: 27.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
43.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 76/2015, Z dnia: 24.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych
Załączniki:
zarz_76.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 13/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 18/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego
Załączniki:
zarz_18..pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1

Numer: 10/2014, Z dnia: 17.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: 42/2015, Z dnia: 27.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_42.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 62/2015, Z dnia: 27.03.2015


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_62.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 43  prawy
Początek strony