Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI z dn. 22-10-2021 Przetargi 22.10.2021 14:51 Julita Matelska
2 Dodano uchwałę :Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021 z dn. 20-10-2021 Uchwały 21.10.2021 13:46 Elżbieta Bar
3 Dodano protokół : Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023 nr. 560/2021 Protokoły 21.10.2021 9:09 Julita Matelska
4 Dodano protokół : Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023 nr. 559/2021 Protokoły 21.10.2021 9:07 Julita Matelska
5 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:04 Julita Matelska
6 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:03 Julita Matelska
7 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:02 Julita Matelska
8 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:01 Julita Matelska
9 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:01 Julita Matelska
10 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 9:00 Julita Matelska
11 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 8:59 Julita Matelska
12 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał 2018-2023 z dn. 21-10-2021 Uchwały 21.10.2021 8:44 Julita Matelska
13 Dodano wiadomość: Informacje o środowisku i obwieszczenia Wiadomości 20.10.2021 10:28 Anna Kucharska
14 Dodano uchwałę :Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021 z dn. 13-10-2021 Uchwały 14.10.2021 14:46 Elżbieta Bar
15 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie_RI.6733.3.2021 z dn. 14-10-2021 Ogłoszenia 14.10.2021 13:45 Anna Kucharska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 1065  prawy

Do drukuPoczątek strony