Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi  61943
>Informacje>Aktualności  31767
>Przetargi i zapytania ofertowe>Zapytania ofertowe  29943
>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  27757
>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  16181
>Podmioty>Rada Miejska w Wołczynie  12415
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2002-2006  10890
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010  10861
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018  10858
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2006-2010  10480
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2014-2018  9925
Nabór pracowników>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  9584
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014  8940
>Podmioty>Burmistrz Wołczyna  8281
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006  8231
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2010-2014  8191
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2014-2018  7997
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  7607
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Przetargi/Zapytania o cenę  5784
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  5581
>Informacje>Pożytek publiczny  5507
>Gospodarka nieruchomościami>Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  5277
>Podmioty>Zastępca Burmistrza Wołczyna  5268
>Informacje>Zawiadomienia o posiedzeniach Rady  5085
>Informacje>Dane teleadresowe  4888
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  4820
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Informacje ogólne  4583
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  4528
>Informacje>Sołectwa  3960
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3941
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3926
>Prawo Lokalne>Gospodarka Nieruchomościami  3610
Informacje>Informacja publiczna>Informacja publiczna  3572
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  3443
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza  3425
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2001 - 2015  3401
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  3396
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008  3338
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Przetargi  3329
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2006 rok  3325
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009  3308
>Informacje>OSP  3188
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3154
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  3150
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  3079
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2005 rok  3074
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje ogólne  2997
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2947
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2912
Informacje>Wybory ławników >Wybory ławników 2016-2019  2807
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2010  2800
>Informacje>Redakcja BIP-u  2773
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Przetargi  2772
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2751
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2730
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Informacje ogólne  2722
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Informacje ogólne  2711
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2004 rok  2669
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  2650
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  2608
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010  2591
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  2574
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Informacje ogólne  2569
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od nieruchomości  2559
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  2552
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze  2516
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2003 rok  2442
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2007 rok  2423
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016  2412
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja działalności gospodarczej  2403
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2304
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  2282
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Kontakt  2225
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacja dla mieszkańca  2170
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  2136
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2132
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Aktualności  2112
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012  2107
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2009  2085
Informacje>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  2056
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2038
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2038
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Świadczenia rodzinne  2031
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy Ochrony Srodowiska  2027
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Sejm i Senat RP 2015  2020
>Elektroniczny urząd>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza  1976
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015  1972
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011  1969
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2005  1962
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Rolny  1946
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2006  1914
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013  1887
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  1880
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2009  1879
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017  1854
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014  1852
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1844
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2006  1830
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  1819
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1818
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Przetargi  1812
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Informacje ogólne  1809
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2008  1768
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018  1767
Informacje>Profilaktyka>Gdzie szukać pomocy?  1753
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od środków transportowych  1748
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  1738
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2011  1736
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organy Spółki i ich kompetencje  1725
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Ogłoszenia  1693
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023  1674
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  1669
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  1667
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2006  1664
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Pracownicy  1660
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  1655
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1652
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1642
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  1640
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2010 rok  1625
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2007  1613
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>sp1.wolczyn.net  1577
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Leśny  1569
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2010  1561
>Prawo Lokalne> Uchwały w kadencji 2018-2023  1559
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2018-2023  1536
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Informacje ogólne  1536
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2013 rok  1524
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2012 rok  1514
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2013  1491
Informacje>Profilaktyka>Informacje ogólne  1489
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  1484
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Działalność i usługi  1476
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontakt  1476
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1474
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2012  1469
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2010  1457
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2005  1453
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Z tytułu posiadania psa  1453
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły  1447
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Struktura ogranizacyjna  1446
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Statut  1440
>Prawo Lokalne>Zbiór aktów prawa miejscowego  1433
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2004  1428
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2011  1422
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Komunikaty  1415
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  1398
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Załatwianie spraw  1390
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://monitorpolski.gov.pl  1390
>AZBEST>Informacje  1387
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Inne  1384
>Informacje>Informacja dla niesłyszących  1384
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2014  1381
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  1379
>Informacje>Polityka prywatności  1373
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Majątek Spółki  1372
>Przetargi i zapytania ofertowe>Plan zamówień publicznych  1372
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków  1365
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2011  1340
Informacje>Wybory i Referenda>Referendum 2015  1337
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Status prawny lub forma prawna  1319
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2008  1317
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2012  1315
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Przetargi  1311
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Zaświadczenia  1298
>Gospodarka Przestrzenna>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  1293
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe  1288
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2011  1288
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytania ofertowe  1287
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata skarbowa  1283
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2013  1278
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2009  1260
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2010  1257
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>7.2.1 Aktywni zawodowo  1255
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1246
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://dziennikustaw.gov.pl  1237
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2014  1236
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Za wieczyste użytkowanie  1235
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1231
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2008  1230
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Akt notarialny  1224
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1219
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w ciągu 30 dni od ślubowania  1208
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2007  1188
>Informacje>Kanały technologiczne  1186
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły - ciąg dalszy  1183
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2012  1181
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2013  1173
>AZBEST>Informacja o dofinansowaniu  1164
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2014-2018  1151
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nowe zatrudnienie na zastępstwo w OPS  1148
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1136
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>Rejony socjalne  1135
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Wołczyński Ośrodek Kultury  1132
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji  1121
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2014 r.  1117
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Struktura własnościowa  1113
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji  1112
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Tryb działania Spółki  1107
Informacje>Ochrona środowiska>Gospodarka ściekami  1106
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2016  1092
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zameldowania  1088
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2014  1087
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2014 rok  1082
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2015  1079
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2015 rok  1076
>Informacje>Zespół interdyscyplinarny  1072
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Informacje dla mieszkańca  1069
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wąsicach>Informacje ogólne  1061
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet i mienie  1051
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Biblioteka Publiczna w Wołczynie  1049
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1022
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2015  1021
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego  1004
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1000
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacje  998
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wymeldowania  995
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Udostępnienie danych os.  991
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  974
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wydawanie zaświadczeń  969
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2005  960
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Informacje ogólne  958
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2016  943
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Radca prawny  933
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Informacje ogólne  927
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Rejestry i archiwa Spółki  924
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2016 rok  922
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  916
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  892
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2017  884
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2015 - 2022  862
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Wyprawka szkolna  853
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szymonkowie>Informacje ogólne  853
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  845
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Stypendia i zasiłki szkolne  836
>Informacje>Nieodpłatna Pomoc Prawna  831
>Informacje>Petycje  805
>Informacje>Działalność lobbingowa  795
>RODO>Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  792
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  790
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017  761
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Deklaracja  760
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla osób powyżej 18 lat  754
Informacje>Ochrona środowiska>Ogrzewanie proekologiczne  743
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  738
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Program wychowawczy  709
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  708
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego  707
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2017  702
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Karta Dużej Rodziny  701
Informacje>Profilaktyka>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie  695
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdanie za rok 2007  682
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego  677
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla dzieci 5-18 lat  676
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  658
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgłoszenie wyjazdu za granicę / zgłoszenie powrotu z wyjazdu  656
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organizacja Spółki  656
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych  645
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zajęcie pasa drogowego  644
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Interpretacje  642
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  642
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Informacja o wynikach naboru  641
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2014  635
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Pracownicy  631
Informacje>Wybory ławników >Uzupełniające wybory ławników  617
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Rejestry i archiwa Spółki  605
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Kontakt  601
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla dzieci do 5 lat  600
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Informacje ogólne  589
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>Dzienniki urzędowe Województwa Opolskiego  584
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  582
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://www.infor.pl  575
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organy Spółki i ich kompetencje  568
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Nabór pracowników  563
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2017 rok  561
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi elektroniczne  553
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Załatwianie spraw  549
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Działalność i usługi  543
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Status prawny lub forma prawna  542
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2018  538
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Akt notarialny  534
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Struktura własnościowa  530
S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacja publiczna>Zasady udostępniania informacji publicznej  528
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  528
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Majątek Spółki  524
Informacje>Ochrona środowiska>PGN Wołczyn  521
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Informacje ogólne  519
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  516
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  497
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2006 r.  492
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019  487
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  481
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z obrad sesji Rady Miejskiej  475
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  470
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  456
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Statut  426
Informacje>Profilaktyka>Uchwały - GPPiRRA - rok 2005 r.  424
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2004 r.  424
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2014  420
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2010  418
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydawanie paszportów  406
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2005 r.  399
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla osób ubezwłasnowolnionych  396
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  395
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Historia szkoły  388
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
>Prawo Lokalne>Transmisje z Sesji Rady Miejskiej  383
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2011  383
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Podręczniki szkolne  382
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2010 r.  379
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2003 r.  377
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Ulgi w podatkach  376
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2018  358
Informacje>Ochrona środowiska>Ochrona zwierząt  355
>RODO>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  354
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r.  348
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2007 r.  339
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2004 r.  336
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r. - zmiana  333
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  331
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2007 r.  321
>Prawo Lokalne>Moja Sprawa  313
Jednostki organizacyjne>S.P. w Krzywiczynach>szkolny system oceniania  306
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2018-2023  305
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2013  304
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2018 rok  304
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  304
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2019  303
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  295
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2012  292
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  291
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2018  289
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  287
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Nabór pracowników  282
>Prawo Lokalne>Interpelacje i zapytania  279
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  267
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Specyfikacja pracy przedszkola  247
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  246
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowania dla pracodawców  233
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Parlament Europejski 2019  221
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Formy współpracy  221
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Plan Zarządzania Kryzysowego  216
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  206
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytanie cenowe:  203
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Pomoc materialna dla uczniów  194
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020  171
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Informacje ogólne  171
Kluby sportowe>KS START w Wołczynie>Geneza klubu  171
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Program wychowawczy  164
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Podatki i opłaty lokalne  149
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>rejony  148
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szumie>Informacje ogólne  146
>>Podmioty  143
Informacje>Sprawozdania finansowe>sprawozdania za 2018 rok  142
Informacje>Ochrona środowiska>Plany łowieckie  137
Jednostki organizacyjne>S.P. w Rożnowie>Informacje ogólne  136
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2019 rok  131
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019  131
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2019  128
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020  124
>Prawo Lokalne>Raport o stanie Gminy Wołczyn  124
S.P. w Wierzbicy Dolnej>Statut szkoły>Statut szkoły  116
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2020  116
>AZBEST>OGŁOSZENIE  113
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  91
Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020  89
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  77
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Informacje dla mieszkańca  71
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  70
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Apel o pomoc  70
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zbiórki publiczne  67
Informacje>Ochrona środowiska>Informacje  65
Informacje>Wybory ławników >Wybory ławników 2020-2023  65
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Sprawozdania finansowe  59
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>Zapytanie Ofertowe  57
Informacje>Profilaktyka>Posiedzenia Komisji  56
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Sprawozdania finansowe  54
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Uwaga Komunikat !!!!  53
Przedszkole w Wołczynie>nabór pracowników>nabór pracowników  53
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - sprawy obywatelskie  49
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Sprawozdania finansowe  49
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Plan finansowy  49
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Sprawozdania finansowe  47
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  46
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o wynikach naboru  45
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  44
>Informacje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  41
Ośrodek Pomocy Społecznej>Dni wolne w 2019 r.>Informacja  41
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Umowa Spółki  39
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej  37
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Komunikat  37
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  37
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  36
Informacje>Sprawozdania finansowe>sprawozdania za 2019 rok  35
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - rekrutacja pracowników  34
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  33
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Sekcje i organizacje  31
>Elektroniczny urząd>IPU - Internetowy Portal Urzędu  26
Informacje>Profilaktyka>Programy Gminne na rok 2020  26
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2020  24
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Realizacja budżetu za 2003 r.  23
Przedszkole w Wołczynie>nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  21
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego  20
>Koordynator ds. dostępności>Dane kontaktowe  20
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Raport o stanie Gminy Wołczyn za 2018 rok  20
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  19
Informacje>Profilaktyka>Informator dla rodziców  19
Informacje>Profilaktyka>Informacja dotycząca pomocy psychologicznej online w związku z kwarantanną  18
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  18
>Koordynator ds. dostępności>Informacje ogólne  17
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  15
>Koordynator ds. dostępności>Deklaracja dostępności  14
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi  12
Informacje>Profilaktyka>Wzór wniosku  11
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.  10
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  8
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  8
>Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski  8
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie Kluczborskim  8
Ośrodek Pomocy Społecznej>Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów >undefined  7
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  7
Informacje>SZKOŁA - PRZYKŁADOWA>INFORMACJE OGÓLNE  6
>>  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  5
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Rozstrzygnięcia/ wyniki konkursu  4
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Ogłoszenia o konkursach  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Wzory - formularze wniosków i umów  3
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  3
>AZBEST>Zapytanie ofertowe 2019  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Podstawy prawne - teksty źrółowe  3
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgromadzenia publiczne  3
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofetr na 2005 r.  3
>Informacje>Ogrzewanie proekologiczne  2
>Informacje>Ośrodek Pomocy Społecznej  2
>Informacje>Wybory  2
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  2
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Deklaracja dostępności  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  2
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Uwaga Komunikat !!!!  1
>Spisy powszechne>Powszechny Spis Rolny 2020  1
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  1
Przedszkole w Wołczynie>Sprawozdanie finansowe>Sprawozdanie finansowe  1
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Misja i Wizja  1
>Informacje>Majątek komunalny gminy  1
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>RODO  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  1
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>misja  1
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Początek strony