Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi  64871
>Przetargi i zapytania ofertowe>Zapytania ofertowe  33095
>Informacje>Aktualności  32047
>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  28008
>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  16312
>Podmioty>Rada Miejska w Wołczynie  12621
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2002-2006  10970
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018  10929
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010  10903
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2006-2010  10559
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2014-2018  10017
Nabór pracowników>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  9585
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014  8993
>Podmioty>Burmistrz Wołczyna  8400
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2010-2014  8274
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006  8273
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2014-2018  8094
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  7904
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Przetargi/Zapytania o cenę  6390
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  5801
>Gospodarka nieruchomościami>Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  5590
>Informacje>Pożytek publiczny  5578
>Podmioty>Zastępca Burmistrza Wołczyna  5344
>Informacje>Zawiadomienia o posiedzeniach Rady  5263
>Informacje>Dane teleadresowe  4927
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  4878
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Informacje ogólne  4621
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  4538
>Informacje>Sołectwa  4000
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3971
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3960
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Przetargi  3717
>Prawo Lokalne>Gospodarka Nieruchomościami  3662
Informacje>Informacja publiczna>Informacja publiczna  3615
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  3468
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  3443
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza  3432
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2001 - 2015  3425
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008  3390
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009  3353
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2006 rok  3325
>Informacje>OSP  3217
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3204
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  3188
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Przetargi  3160
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  3112
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2005 rok  3074
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje ogólne  3018
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3005
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2955
Informacje>Wybory ławników >Wybory ławników 2016-2019  2834
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2010  2800
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2794
>Informacje>Redakcja BIP-u  2791
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2784
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Informacje ogólne  2757
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Informacje ogólne  2753
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od nieruchomości  2673
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2004 rok  2669
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  2650
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010  2647
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  2644
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  2596
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  2574
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Informacje ogólne  2571
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze  2521
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016  2460
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja działalności gospodarczej  2447
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2003 rok  2443
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2007 rok  2423
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2354
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  2282
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacja dla mieszkańca  2280
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Kontakt  2268
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2174
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012  2157
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  2136
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Aktualności  2112
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2088
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2009  2085
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2079
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Świadczenia rodzinne  2072
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy Ochrony Srodowiska  2071
Informacje>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  2066
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Sejm i Senat RP 2015  2038
>Elektroniczny urząd>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2025
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Rolny  2022
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015  2022
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011  2014
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023  1995
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2005  1962
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013  1935
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2006  1914
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014  1898
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017  1897
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  1896
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2009  1894
>Prawo Lokalne> Uchwały w kadencji 2018-2023  1890
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1887
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  1859
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2006  1844
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Informacje ogólne  1831
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Przetargi  1831
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018  1818
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1818
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2018-2023  1809
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od środków transportowych  1803
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2008  1785
Informacje>Profilaktyka>Gdzie szukać pomocy?  1773
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organy Spółki i ich kompetencje  1743
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2011  1741
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  1740
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Ogłoszenia  1713
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  1701
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Przetargi  1698
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  1685
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2006  1679
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  1679
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytania ofertowe  1671
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  1669
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Pracownicy  1660
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1652
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1642
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2010 rok  1625
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2007  1613
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Leśny  1606
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2010  1577
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>sp1.wolczyn.net  1577
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Informacje ogólne  1557
>Przetargi i zapytania ofertowe>Plan zamówień publicznych  1548
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Z tytułu posiadania psa  1528
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2013 rok  1524
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2012 rok  1514
Informacje>Profilaktyka>Informacje ogólne  1508
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2013  1506
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontakt  1504
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  1500
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Działalność i usługi  1498
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1491
>Prawo Lokalne>Zbiór aktów prawa miejscowego  1485
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2012  1485
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2010  1471
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2005  1467
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Struktura ogranizacyjna  1466
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Statut  1463
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły  1449
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2004  1444
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2011  1441
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w dniu odwołania, rozwiązania stosunku pracy  1437
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Komunikaty  1434
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków  1430
>Gospodarka Przestrzenna>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  1426
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  1418
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Załatwianie spraw  1412
>Informacje>Informacja dla niesłyszących  1410
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://monitorpolski.gov.pl  1406
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2014  1396
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Majątek Spółki  1391
>Informacje>Polityka prywatności  1387
>AZBEST>Informacje  1387
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Inne  1384
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2011  1355
Informacje>Wybory i Referenda>Referendum 2015  1353
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Status prawny lub forma prawna  1338
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2012  1333
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Zaświadczenia  1331
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2008  1331
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata skarbowa  1321
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2011  1302
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe  1296
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2013  1292
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Za wieczyste użytkowanie  1277
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2009  1274
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>7.2.1 Aktywni zawodowo  1271
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2010  1271
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1263
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://dziennikustaw.gov.pl  1253
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2008  1253
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2014  1250
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1246
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1231
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Akt notarialny  1225
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w ciągu 30 dni od ślubowania  1208
>Informacje>Kanały technologiczne  1205
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2007  1202
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2012  1195
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2013  1191
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły - ciąg dalszy  1183
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2014-2018  1181
>AZBEST>Informacja o dofinansowaniu  1164
Informacje>Ochrona środowiska>Gospodarka wodna i ściekowa  1164
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Wołczyński Ośrodek Kultury  1156
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nowe zatrudnienie na zastępstwo w OPS  1154
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1152
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>Rejony socjalne  1151
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji  1142
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2014 r.  1141
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji  1134
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zameldowania  1132
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Struktura własnościowa  1127
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Informacje dla mieszkańca  1127
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Tryb działania Spółki  1124
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2015 rok  1121
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2016  1110
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2014 rok  1109
>Informacje>Zespół interdyscyplinarny  1106
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2014  1103
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2015  1095
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego  1079
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Biblioteka Publiczna w Wołczynie  1067
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wąsicach>Informacje ogólne  1061
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet i mienie  1057
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacje  1051
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2015  1038
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wymeldowania  1031
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1022
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Udostępnienie danych os.  1019
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1002
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wydawanie zaświadczeń  1000
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  990
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Informacje ogólne  977
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2005  971
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2016 rok  965
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2016  958
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Radca prawny  945
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Rejestry i archiwa Spółki  936
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Informacje ogólne  929
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  916
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2017  900
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2015 - 2022  899
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  892
>Informacje>Petycje  870
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Wyprawka szkolna  867
>Informacje>Nieodpłatna Pomoc Prawna  856
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szymonkowie>Informacje ogólne  855
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  855
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Stypendia i zasiłki szkolne  851
>Informacje>Działalność lobbingowa  823
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi elektroniczne  795
>RODO>Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  792
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  790
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017  778
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Deklaracja  775
Informacje>Ochrona środowiska>Ogrzewanie proekologiczne  768
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla osób powyżej 18 lat  760
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  751
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  738
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2017  717
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Karta Dużej Rodziny  714
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego  713
Informacje>Profilaktyka>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie  711
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Program wychowawczy  709
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdanie za rok 2007  687
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgłoszenie wyjazdu za granicę / zgłoszenie powrotu z wyjazdu  684
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego  683
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla dzieci 5-18 lat  682
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organizacja Spółki  675
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Interpretacje  672
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  669
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zajęcie pasa drogowego  667
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych  651
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  644
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  643
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Informacja o wynikach naboru  641
Informacje>Wybory ławników >Uzupełniające wybory ławników  638
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2014  635
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Pracownicy  631
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Kontakt  619
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Rejestry i archiwa Spółki  618
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Informacje ogólne  611
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2017 rok  607
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla dzieci do 5 lat  604
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Nabór pracowników  602
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>Dzienniki urzędowe Województwa Opolskiego  601
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://www.infor.pl  592
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  582
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organy Spółki i ich kompetencje  581
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytanie cenowe:  577
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Załatwianie spraw  563
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z obrad sesji Rady Miejskiej  557
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Status prawny lub forma prawna  557
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Działalność i usługi  555
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2018  554
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Akt notarialny  546
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019  544
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Struktura własnościowa  543
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  539
Informacje>Ochrona środowiska>PGN Wołczyn  537
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Majątek Spółki  535
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  528
S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacja publiczna>Zasady udostępniania informacji publicznej  528
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Informacje ogólne  524
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  497
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2006 r.  492
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  481
>Prawo Lokalne>Transmisje z Sesji Rady Miejskiej  476
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  470
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Statut  426
Informacje>Profilaktyka>Uchwały - GPPiRRA - rok 2005 r.  424
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2004 r.  424
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2014  420
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2010  418
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydawanie paszportów  406
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2018  401
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2005 r.  399
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Dowody dla osób ubezwłasnowolnionych  398
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  397
>RODO>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  392
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Historia szkoły  388
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2011  383
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Podręczniki szkolne  382
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2010 r.  380
Informacje>Ochrona środowiska>Ochrona zwierząt  378
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2003 r.  377
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Ulgi w podatkach  376
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2018-2023  362
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2018 rok  357
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  352
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r.  349
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2019  347
>Prawo Lokalne>Interpelacje i zapytania  342
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2007 r.  339
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2004 r.  336
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  335
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r. - zmiana  333
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  331
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2007 r.  321
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Nabór pracowników  320
>Prawo Lokalne>Moja Sprawa  313
Jednostki organizacyjne>S.P. w Krzywiczynach>szkolny system oceniania  308
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2018  307
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2013  304
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  304
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2012  292
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  291
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  287
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2019 rok  259
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  259
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Specyfikacja pracy przedszkola  247
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Parlament Europejski 2019  237
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowania dla pracodawców  233
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020  231
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Formy współpracy  221
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Plan Zarządzania Kryzysowego  217
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  210
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Informacje ogólne  197
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Pomoc materialna dla uczniów  194
>Prawo Lokalne>Raport o stanie Gminy Wołczyn  190
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020  187
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2020  180
Informacje>Ochrona środowiska>Informacje o środowisku i obwieszczenia  179
Kluby sportowe>KS START w Wołczynie>Geneza klubu  171
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Program wychowawczy  164
Informacje>Sprawozdania finansowe>sprawozdania za 2018 rok  164
Informacje>Ochrona środowiska>Plany łowieckie  159
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2019  151
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Podatki i opłaty lokalne  149
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>rejony  148
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szumie>Informacje ogólne  148
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019  147
>AZBEST>OGŁOSZENIE  145
>>Podmioty  143
Jednostki organizacyjne>S.P. w Rożnowie>Informacje ogólne  138
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Informacje dla mieszkańca  131
S.P. w Wierzbicy Dolnej>Statut szkoły>Statut szkoły  116
>Gospodarka nieruchomościami>Informacja o wynikach przetargów  110
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  108
Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020  104
Informacje>Wybory ławników >Wybory ławników 2020-2023  104
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  101
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2021  91
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  90
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2121  82
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Uwaga Komunikat !!!!  80
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Sprawozdania finansowe  78
Informacje>Profilaktyka>Posiedzenia Komisji  77
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Sprawozdania finansowe  74
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Apel o pomoc  70
Informacje>Sprawozdania finansowe>sprawozdania za 2019 rok  69
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Sprawozdania finansowe  68
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>Zapytanie Ofertowe  68
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej  67
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zbiórki publiczne  67
>Informacje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  63
Informacje>Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania za rok 2020  61
Załatwianie spraw>Dowody osobiste>Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego  60
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Umowa Spółki  59
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Sprawozdania finansowe  59
>Koordynator ds. dostępności>Informacje ogólne  58
>Koordynator ds. dostępności>Dane kontaktowe  58
Przedszkole w Wołczynie>nabór pracowników>nabór pracowników  53
Ośrodek Pomocy Społecznej>Dni wolne w 2019 r.>Informacja  53
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Komunikat  50
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Plan finansowy  49
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - sprawy obywatelskie  49
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  46
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o wynikach naboru  45
Informacje>Profilaktyka>Programy Gminne na rok 2020  45
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  44
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  37
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  36
>Koordynator ds. dostępności>Deklaracja dostępności  36
Spisy powszechne>Spis rolny 2020>Loteria  34
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - rekrutacja pracowników  34
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Sprawozdania finansowe  33
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Sekcje i organizacje  31
Spisy powszechne>Spis rolny 2020>Powszechny Spis Rolny 2020  30
Spisy powszechne>Spis rolny 2020>Konkursy dla przedszkoli, szkół i inne  30
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Deklaracja dostępności  29
Informacje>Profilaktyka>Informator dla rodziców  27
>Elektroniczny urząd>IPU - Internetowy Portal Urzędu  26
Informacje>Profilaktyka>Informacja dotycząca pomocy psychologicznej online w związku z kwarantanną  25
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  25
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Realizacja budżetu za 2003 r.  23
Spisy powszechne>NSP 2021>ZARZĄDZENIE NR 424 /2021 BURMISTRZA WOŁCZYNA  22
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi  22
Przedszkole w Wołczynie>nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  21
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Raport o stanie Gminy Wołczyn za 2018 rok  20
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  19
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  18
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>RODO  17
Spisy powszechne>NSP 2021>Ogłoszenie o naborze  17
Informacje>Profilaktyka>Wzór wniosku  11
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.  10
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  8
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  8
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Raport dostępności  8
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie Kluczborskim  8
>Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski  8
>Informacje>Petycja wielokrotna  7
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  7
Ośrodek Pomocy Społecznej>Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów >undefined  7
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  6
>>  6
Informacje>SZKOŁA - PRZYKŁADOWA>INFORMACJE OGÓLNE  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  5
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Rozstrzygnięcia/ wyniki konkursu  4
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Ogłoszenia o konkursach  3
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofetr na 2005 r.  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Podstawy prawne - teksty źrółowe  3
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  3
>AZBEST>Zapytanie ofertowe 2019  3
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Raport dostępności  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Wzory - formularze wniosków i umów  3
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgromadzenia publiczne  3
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2021  2
>Informacje>Ogrzewanie proekologiczne  2
Sprawozdania budżetowe>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  2
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  2
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Deklaracja dostępności  2
>Informacje>Ośrodek Pomocy Społecznej  2
>Informacje>Wybory  2
>Informacje>Majątek komunalny gminy  1
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  1
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  1
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  1
Jednostki organizacyjne>Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie>Deklaracja dostępności  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  1
Przedszkole w Wołczynie>Sprawozdanie finansowe>Sprawozdanie finansowe  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>misja  1
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2021  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Uwaga Komunikat !!!!  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Misja i Wizja  1
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Początek strony