Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 61/2015, Z dnia: 24.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego w wychowaniu przedszkolnym, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2015/16
Załączniki:
zal.pdf
zarz_61.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 2/2014, Z dnia: 02.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
2.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2014 , wersja 1

Numer: 29/2015, Z dnia: 27.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_29.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 74/2015, Z dnia: 22.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
74.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 52/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w spawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
52.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 8/2014, Z dnia: 11.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji ligi halowej piłki nożnej w sezonie 2014/15
Załączniki:
zarz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.12.2014 , wersja 1

Numer: 45/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_45.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 48/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_48.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 30/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
zarz_30.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 82/2015, Z dnia: 11.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_82.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 63/2015, Z dnia: 30.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2015 rok
Załączniki:
zarz_63.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 17/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 50/2015, Z dnia: 09.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 – 2017
Załączniki:
zarz_50.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 83/2015, Z dnia: 11.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
83.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2015 , wersja 1

Numer: 79/2015, Z dnia: 24.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_79.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony