Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 265/2016, Z dnia: 27.04.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_265.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2016 , wersja 1

Numer: 422/2017, Z dnia: 01.06.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_422.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 496/2017, Z dnia: 01.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2017
Załączniki:
zarz_496.pdf
Informacja wytworzona przez Małgorzata Muzyka dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2017 , wersja 1

Numer: 459/2017, Z dnia: 07.09.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_459.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2017 , wersja 1

Numer: 603/2018, Z dnia: 27.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
603.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 146/2015, Z dnia: 26.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji d/s referendum
Załączniki:
zarz_146.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 606/2018, Z dnia: 29.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2018 rok
Załączniki:
zarz_606.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 294/2016, Z dnia: 28.07.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.08.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2016 , wersja 1

Numer: 134/2015, Z dnia: 10.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_134.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1

Numer: 556/2018, Z dnia: 10.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok
Załączniki:
zarz_556.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 232/2016, Z dnia: 11.02.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_232.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: 347/2016, Z dnia: 08.12.2016


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_347.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2016 , wersja 1

Numer: 473/2017, Z dnia: 10.10.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
473.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2017 , wersja 1

Numer: 396/2017, Z dnia: 31.03.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmiananach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2017 , wersja 1

Numer: 374/2017, Z dnia: 27.01.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.02.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony