Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVIII/356/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Załączniki:
Uchw_356.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/360/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Załączniki:
Uchw_360.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/355/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Załączniki:
Uchw_355.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/363/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_363.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/362/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Załączniki:
Uchw_362.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/358/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
Uchw_358.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/361/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_361.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/359/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
Uchw_359.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/357/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_357.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVII/349/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_349.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/351/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_351.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/353/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_353.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/354/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
Uchw_354.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/350/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_350.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/352/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2022 roku
Załączniki:
Uchw_352.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony