Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIII/230/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
Uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/225/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_225.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/223/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/224/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
Uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/232/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_232.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/229/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
Uchw_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/228/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/233/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_233.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/234/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.3.2020
Załączniki:
Uchw_234.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/226/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_226.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/227/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_227.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/231/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_231.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/222/2020, Z dnia: 22.09.2020, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
Uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 2
Numer: XXII/221/2020, Z dnia: 13.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.3.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Załączniki:
uchw_221.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1
Numer: XXII/210/2020, Z dnia: 13.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_210.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony