Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXI/200/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XIX/181/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_200.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: XXI/202/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby
Załączniki:
Uchw_202.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: XXI/205/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.2.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_205.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2
Numer: XXI/201/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_201.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: XXI/203/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XIX/190/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_203.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2
Numer: XXI/204/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_204.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2
Numer: XXI/206/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.2.2020 w zakresie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/197/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Załączniki:
Uchw_197.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/199/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/195/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_195.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/194/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_194.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/193/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
Uchw_193.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/196/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_196.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XX/198/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_198.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/190/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_190.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony