Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVI/246/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XXXII/204/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/248/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/250/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/247/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XIII/92/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
Uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/249/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_249.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/251/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_251.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/252/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_252.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/244/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie na lata 2021-2023
Załączniki:
Uchw_244.pdf
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 2

Numer: XXVI/245/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_245.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXV/241/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXV/242/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
Uchw_242.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXV/243/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_243.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/239/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_239.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/237/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Załączniki:
Uchw_237.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/238/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_238.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony