Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVI/245/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_245.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXV/241/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXV/242/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
Uchw_242.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXV/243/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_243.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/239/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_239.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/237/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Załączniki:
Uchw_237.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/238/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_238.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/236/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_236.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 2

Numer: XXIV/240/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana: XLI/264/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_240.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/235/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
Uchw_235.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/230/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
Uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/222/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
Uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 2

Numer: XXIII/225/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_225.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/223/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/224/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
Uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 21  prawy
Początek strony