Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/211/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/216/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_216.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/209/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Załączniki:
uchw_209.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/213/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
uchw_213.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/212/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
Załączniki:
uchw_212.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/207/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 2

Numer: XXII/208/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2019 rok
Załączniki:
uchw_208.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXII/220/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_220.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXI/205/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.2.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_205.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2

Numer: XXI/200/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana: XIX/181/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_200.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/202/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby
Załączniki:
Uchw_202.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/201/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_201.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/204/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_204.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2

Numer: XXI/203/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana: XIX/190/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_203.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2

Numer: XXI/206/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.2.2020 w zakresie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 21  prawy
Początek strony