Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XX/197/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Załączniki:
Uchw_197.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/199/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/195/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_195.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/194/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_194.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/193/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
Uchw_193.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/196/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_196.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/198/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_198.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/182/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_182.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 2

Numer: XIX/190/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_190.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/191/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_191.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/183/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_183.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/186/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_186.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/192/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_192.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/181/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_181.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/189/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_189.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 21  prawy
Początek strony