Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LVII/506/2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na 2024-2027
Załączniki:
Uchw_506.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/510/2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzchy dla rejonu wschodniego
Załączniki:
Uchw_510.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/509/2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gierałcice dla rejonu północnego
Załączniki:
Uchw_509.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/507/2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_507.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 26.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2023 , wersja 1

Numer: LVI/502/2023, Z dnia: 28.09.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
Uchw_502.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/503/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_503.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/505/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska - Kościelna
Załączniki:
Uchw_505.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/504/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana: VII/84/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
Uchw_504.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/501/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_501.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/496/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wierzbica Górna
Załączniki:
Uchw_496.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/499/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Załączniki:
Uchw_499.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/494/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Załączniki:
Uchw_494.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/498/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Grupa Rybacka "Opolszczyzna" w charakterze członka wspierającego tego Stowarzyszenia
Załączniki:
Uchw_498.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/500/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Wierzbica Górna
Załączniki:
Uchw_500.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/495/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: XLVIII/449/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_495.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony