Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIX/188/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
Uchw_188.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/185/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_185.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/184/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_184.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/187/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_187.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/178/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_178.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/174/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_174.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/179/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_179.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/176/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_176.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/173/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
Uchw_173.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/180/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia
Załączniki:
Uchw_180.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/175/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_175.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/177/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_177.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVII/161/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_161.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/163/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Załączniki:
Uchw_163.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/170/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_170.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 21  prawy
Początek strony