Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVII/167/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_167.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/162/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_162.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 2

Numer: XVII/172/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_172.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XVII/171/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_171.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/166/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
Uchw_166.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 2

Numer: XVII/169/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez przeniesienie jego siedziby
Załączniki:
Uchw_169.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/168/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_168.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/165/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_165.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVII/164/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
Uchw_164.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 2

Numer: XVI/151/2019, Z dnia: 24.12.2019

, Zmieniana: XLII/279/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Załączniki:
uchw_151.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/157/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_157.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/156/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Załączniki:
uchw_156.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/152/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2019/2020
Załączniki:
uchw_152.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/159/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
uchw_159.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 21  prawy
Początek strony