Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/277/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_277.pdf
Gl_277.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/276/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_276.pdf
Gl_276.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/268/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_268.pdf
Gl_268.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/279/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 2

Numer: XXVIII/281/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
Uchw_281.pdf
Gl_281.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/269/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Wołczyn i zwrotu tej opłaty
Załączniki:
Uchw_269.pdf
Gl_269.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/282/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_282.pdf
Gl_282.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/283/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_283.pdf
Gl_283.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2021 , wersja 2

Numer: XXVIII/273/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_273.pdf
Gl_273.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/278/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_278.pdf
Gl_278.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/260/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
Uchw_260.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/256/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_256.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/262/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_262.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/254/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_254.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/258/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_258.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony