Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIX/292/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
Uchw_292.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/290/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_290.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/289/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy gminy Wołczyn w latach 2021 - 2025
Załączniki:
Uchw_289.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/284/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_284.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/291/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku"
Załączniki:
Uchw_291.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/285/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_285.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/274/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_274.pdf
Gl_274.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/280/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_280.pdf
Gl_280.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/266/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_266.pdf
Gl_266.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/267/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_267.pdf
Gl_267.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/275/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_275.pdf
Gl_275.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/272/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_272.pdf
Gl_272.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/270/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
Uchw_270.pdf
Gl_270.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/265/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/249/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_265.pdf
Gl_265.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/271/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_271.pdf
Gl_271.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony