Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VI/75/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_75.pdf
75.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: XX/199/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XIV/142/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
uchw_142.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/136/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_136.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XVII/163/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Załączniki:
Uchw_163.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XIV/134/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2024
Załączniki:
Uchw_134.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: VI/73/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.05.2019 , wersja 4

Numer: XXIX/293/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_293.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XVII/170/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_170.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XIII/132/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_132.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XII/117/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
Załączniki:
Uchw_117.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: IV/39/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/138/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XVI/157/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_157.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XXIX/288/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_288.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXX/303/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji wielokrotnej o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
Załączniki:
Uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony