Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VI/78/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
78.pdf
Uchw_78.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: XIII/125/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024
Załączniki:
Uchw_125.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
uchw_19.pdf
wykaz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XXVII/254/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_254.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXIII/225/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_225.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/223/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/176/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_176.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: XXIII/224/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
Uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXX/301/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_301.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: X/96/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
Załączniki:
Uchw_96.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: X/107/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_107.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/277/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_277.pdf
Gl_277.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: IV/28/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_28.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.01.2019 , wersja 2

Numer: XIV/140/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_140.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XXVII/258/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_258.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 2
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 21  prawy
Początek strony