Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: V/64/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_64.pdf
wykaz 3.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: XII/118/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez Gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Załączniki:
Uchw_118.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/271/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_271.pdf
Gl_271.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XVI/152/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2019/2020
Załączniki:
uchw_152.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVII/171/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_171.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XVI/159/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
uchw_159.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: VII/87/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_87.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: XXIX/290/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_290.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXII/214/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_214.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: IV/50/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/149/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skałągi
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: IV/52/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/150/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szymonków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 3

Numer: XVII/166/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
Uchw_166.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 2

Numer: IV/26/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: XXI/201/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_201.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1

Numer: XII/112/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Wołczyn
Załączniki:
Uchw_112.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 2
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 21  prawy
Początek strony