Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: I/4/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_4.pdf
wykaz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: XIX/183/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_183.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XII/120/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
Załączniki:
Uchw_120.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXVII/262/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_262.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/270/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
Uchw_270.pdf
Gl_270.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XVI/156/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Załączniki:
uchw_156.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XXIV/237/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Załączniki:
Uchw_237.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: IV/32/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XIX/186/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_186.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/196/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_196.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XXII/215/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_215.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXIX/292/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
Uchw_292.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXIII/222/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
Uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 2

Numer: X/100/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_100.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/265/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/249/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_265.pdf
Gl_265.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 21  prawy
Początek strony