Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/47/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/146/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Mały
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XXI/202/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby
Załączniki:
Uchw_202.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 1

Numer: XX/194/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_194.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XII/111/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_111.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/275/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_275.pdf
Gl_275.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: IV/51/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/153/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: XVII/172/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_172.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: IV/40/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/139/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brynica
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: XXVIII/272/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_272.pdf
Gl_272.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XIX/191/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_191.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XII/121/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XIII/128/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XXII/219/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi
Załączniki:
uchw_219.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: III/10/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_10.pdf
wykaz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XX/193/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
Uchw_193.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 21  prawy
Początek strony