Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: X/104/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_104.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: XV/145/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Załączniki:
uchw_145.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: VII/92/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana: III/10/2010
o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_92.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: XXVI/250/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: III/13/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_13.pdf
wykaz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XXX/298/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_298.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: III/15/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_15.pdf
wykaz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XXVI/247/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XIII/92/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
Uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XIX/190/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_190.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XVII/167/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_167.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: I/5/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego oraz podmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: XXVI/249/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_249.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXIX/287/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XII/119/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_287.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/280/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_280.pdf
Gl_280.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXV/241/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony