Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Załączniki:
uchw_6.pdf
wykaz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 2

Numer: XXIX/286/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
Uchw_286.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXII/221/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.3.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Załączniki:
uchw_221.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXVIII/274/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_274.pdf
Gl_274.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXX/299/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_299.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: VI/77/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
Uchw_77.pdf
77.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: XVIII/178/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_178.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: IV/56/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/155/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzchy
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: X/99/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_99.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: XXVI/248/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: VI/79/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: V/64/2019
o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_79.pdf
79.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: XVIII/174/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_174.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: III/16/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-2021
Załączniki:
uchw_16.pdf
wykaz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XIII/130/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_130.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_25.pdf
wykaz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony