Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXII/217/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_217.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XXVII/257/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
Załączniki:
Uchw_257.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXII/218/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_218.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: XVII/169/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez przeniesienie jego siedziby
Załączniki:
Uchw_169.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: X/102/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_102.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1

Numer: VI/72/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: IV/28/2015
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
Uchw_72.pdf
72.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: XXII/211/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: V/67/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_67.pdf
wykaz 4.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: IV/57/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/156/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
wykaz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: VII/91/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" dla Sławomira Pąsik
Załączniki:
Uchw_91.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VI/71/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_71.pdf
71.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 2

Numer: XVIII/173/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
Uchw_173.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: VI/70/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_70.pdf
70.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: X/106/2019, Z dnia: 19.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_106.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 21  prawy
Początek strony