Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 31/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
31.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 30/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
zarz_30.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 33/2015, Z dnia: 09.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_33.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 35/2015, Z dnia: 10.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego lub najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy będących w zarządzie PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
zarz_35.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 34/2015, Z dnia: 10.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z zaznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na 10 maja 2015 roku
Załączniki:
zarz_34.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 36/2015, Z dnia: 11.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
36.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1

Numer: 37/2015, Z dnia: 23.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
37.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 39/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
zarz_39.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 40/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, ustalenia liczby punków dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Załączniki:
zarz_40.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 38/2015, Z dnia: 25.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 41/2015, Z dnia: 26.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_41.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 43/2015, Z dnia: 27.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
43.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 42/2015, Z dnia: 27.02.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_42.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2015 , wersja 1

Numer: 49/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_49.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 45/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_45.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony