Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 137/2017, Z dnia: 14.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
137.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2015 , wersja 1

Numer: 140/2015, Z dnia: 20.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_140.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2015 , wersja 1

Numer: 139/2015, Z dnia: 20.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_139.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2015 , wersja 1

Numer: 143/2015, Z dnia: 24.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 141/2015, Z dnia: 24.08.2015


zarządzenie Burmistrza w sprawie przejęcia działki położonej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_141.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 142/2015, Z dnia: 24.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_142.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 146/2015, Z dnia: 26.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji d/s referendum
Załączniki:
zarz_146.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 144/2015, Z dnia: 26.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
144.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 145/2015, Z dnia: 26.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 147/2015, Z dnia: 26.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie
Załączniki:
zarz_147.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015 , wersja 1

Numer: 148/2015, Z dnia: 31.08.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_148.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2015 , wersja 1

Numer: 149/2015, Z dnia: 03.09.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarz_149.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2015 , wersja 1

Numer: 150/2015, Z dnia: 03.09.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_150.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2015 , wersja 1

Numer: 151/2015, Z dnia: 07.09.2015


Zrządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn ma 2015 rok
Załączniki:
151.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2015 , wersja 1

Numer: 152/2015, Z dnia: 07.09.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu miny na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2015 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 43  prawy
Początek strony