Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 90/2015, Z dnia: 21.05.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_90.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: 97/2015, Z dnia: 01.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_97.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 96/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022
Załączniki:
zarz_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 94/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
94.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 95/2015, Z dnia: 05.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
95.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2015 , wersja 1

Numer: 98/2015, Z dnia: 12.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
98.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 99/2015, Z dnia: 12.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2015 roku
Załączniki:
zarz_99.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 100/2015, Z dnia: 12.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 101/2015, Z dnia: 17.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 2

Numer: 102/2015, Z dnia: 17.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_102.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1

Numer: 103/2015, Z dnia: 17.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 1.06.2015 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022
Załączniki:
zarz_103.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2015 , wersja 1

Numer: 104/2015, Z dnia: 22.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 215 rok
Załączniki:
104.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 2

Numer: 105/2015, Z dnia: 22.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2015 , wersja 1

Numer: 107/2015, Z dnia: 23.06.2015


Zarządzenie w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2014/2015
Załączniki:
zarz_107.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 106/2015, Z dnia: 23.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Załączniki:
zarz_106.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2015 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 43  prawy
Początek strony