Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 48/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_48.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 44/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 46/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_46.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 47/2015, Z dnia: 05.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_47.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 50/2015, Z dnia: 09.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017
Załączniki:
zarz_50.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2015 , wersja 1

Numer: 50/2015, Z dnia: 09.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 – 2017
Załączniki:
zarz_50.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 54/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim oraz w innych jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_54.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 53/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_53.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.04.2015 , wersja 1

Numer: 52/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w spawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
52.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 51/2015, Z dnia: 13.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_51.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 55/2015, Z dnia: 18.03.2015


zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2015 , wersja 1

Numer: 57/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków gmin na 2015 rok
Załączniki:
57.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 58/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Konwentu Strategicznego jako ciała doradczego i opiniodawczego prace na opracowaniem "Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022"
Załączniki:
zarz_58.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 56/2015, Z dnia: 19.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_56.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 61/2015, Z dnia: 24.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego w wychowaniu przedszkolnym, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2015/16
Załączniki:
zal.pdf
zarz_61.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony