Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 18/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego
Załączniki:
zarz_18..pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1

Numer: 16/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 15/2014, Z dnia: 22.12.2014


Zrządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1

Numer: 19/2014, Z dnia: 29.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych,ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1

Numer: 20/2014, Z dnia: 30.12.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2015
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.04.2015 , wersja 1

Numer: 23/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_23.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 21/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 24/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 22/2015, Z dnia: 02.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 26/2015, Z dnia: 07.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
26.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 27/2015, Z dnia: 12.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_27.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1

Numer: 28/2015, Z dnia: 21.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
28.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1

Numer: 29/2015, Z dnia: 27.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_29.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 1

Numer: 32/2015, Z dnia: 29.01.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2015 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony