Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 108/2015, Z dnia: 23.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów liceum, gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_108.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 109/2015, Z dnia: 24.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 3

Numer: 110/2015, Z dnia: 25.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 111/2015, Z dnia: 30.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_111.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 112/2015, Z dnia: 30.06.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
112.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 113/2015, Z dnia: 01.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
113.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 115/2015, Z dnia: 01.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2015 rok
Załączniki:
zarz_115.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 114/2015, Z dnia: 01.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
114.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: 116/2015, Z dnia: 07.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_116.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.07.2015 , wersja 1

Numer: 117/2015, Z dnia: 10.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_117.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2015 , wersja 1

Numer: 118/2015, Z dnia: 10.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
118.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2015 , wersja 1

Numer: 120/2015, Z dnia: 14.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1

Numer: 121/2015, Z dnia: 14.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1

Numer: 119/2015, Z dnia: 14.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
119.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1

Numer: 122/2015, Z dnia: 17.07.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania zespołu jako ciała doradczego i opiniodawczego prace nad opracowaniem "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020"
Załączniki:
zarz_122.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 43  prawy
Początek strony