Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 62/2015, Z dnia: 27.03.2015


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_62.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 63/2015, Z dnia: 30.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2015 rok
Załączniki:
zarz_63.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2015 , wersja 1

Numer: 65/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
65.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 66/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 64/2015, Z dnia: 31.03.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_64.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 67/2015, Z dnia: 09.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_67.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 68/2015, Z dnia: 09.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
68.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.04.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.04.2015 , wersja 1

Numer: 69/2015, Z dnia: 14.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Wołczyn na dzień 31.12.2014 r.
Załączniki:
zarz_69.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 70/2015, Z dnia: 14.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok
Załączniki:
zarz_70.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 71/2015, Z dnia: 15.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2014 rok
Załączniki:
zarz_71.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 72/2015, Z dnia: 16.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_72.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 73/2015, Z dnia: 20.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_73.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 74/2015, Z dnia: 22.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
74.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 75/2015, Z dnia: 22.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1

Numer: 79/2015, Z dnia: 24.04.2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_79.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2015 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 43  prawy
Początek strony