Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
wotum.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
Załączniki:
finansowanie_sportu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
srednia_cena_paliwa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Zarządem Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia zadania pn.: "Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_powiat_droga.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  prawy
Początek strony