Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie
Załączniki:
oplaty_poby_zlobku.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2021 , wersja 2

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2021 , wersja 2

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
plan_PGN.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
oplaty_odpady.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2021 , wersja 1

Numer: XXVI/26/2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/26/2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/26/2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie na lata 2021 - 2023
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/26/2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony