Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
Załączniki:
wotum.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi
Załączniki:
dodatkowe_uslugi.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.3.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Załączniki:
rozpatrzenie_petycji.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 2
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
Załączniki:
WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
pzp_krzywiczyny.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
oplatay_targowe.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony