Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
pzp_wierzbica_dolna.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
pzp_Roznow.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
srednia_cena_paliwa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
pzp_komorzno.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2020, Z dnia: 11.09.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
pzp_wolczyn.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
Załączniki:
wotum.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi
Załączniki:
dodatkowe_uslugi.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony