Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie lokalnego programu osłonowego na rok 2023"SOS dla seniora"
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2023 rok
Załączniki:
planPracy_rady.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Załączniki:
stawka_za_km.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: L/50/2023, Z dnia: 02.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
zmiany_pzp_wolczyn.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie porozumienia z Gminą Opole
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2023, Z dnia: 09.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony