Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2021-2025
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 2

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku",
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2021, Z dnia: 24.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,
Załączniki:
zmiana_pzp_wolczyn.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2021, Z dnia: 18.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2021, Z dnia: 18.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2021, Z dnia: 18.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2021, Z dnia: 18.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
dotacja_Mlynska1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2021, Z dnia: 18.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
stypendium_sportowe.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony