Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
ulgi_cywilnoprawne.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2022, Z dnia: 19.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
diety_soltysow.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2022-2023
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2022 rok
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
WPF_1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2022 roku
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 2

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2021, Z dnia: 16.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony