Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 2
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 2
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
likwidacja_SP1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
gorne_stawki_oplat.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyna 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
przeksztalcenie_LO.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony