Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
zm_WPF_luty_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiana_GPPiRPA_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 rok
Załączniki:
plan_pracy_rady.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_dla_powiatu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzana ścieków na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Załączniki:
dotacje_oswiata.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony