Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 2

Numer: XXI/21/2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/21/2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/21/2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/21/2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.05.2020 , wersja 1

Numer: XXI/21/2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.05.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XX/20/2020, Z dnia: 23.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1

Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 20  prawy
Początek strony