Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w statucie Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie
Załączniki:
zmiany_statut_zlobka.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
diety_soltysow.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_szczepionki.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 21.02.2020, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 21.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
rozpatrzenie_skargi.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2020 , wersja 2
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony