Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 11.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 11.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.3.2019 na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2020 roku
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2019 , wersja 3
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2020 roku
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2019/2020
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/15/2019, Z dnia: 19.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/15/2019, Z dnia: 19.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/15/2019, Z dnia: 19.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2019 , wersja 2
Numer: XV/15/2019, Z dnia: 19.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/15/2019, Z dnia: 19.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 24.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 24.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 14  prawy
Początek strony