Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023
Załączniki:
wybory_lawnikow.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
zmiana_wskaznika_RLM.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/14/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 23.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2019 , wersja 2
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 17.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 17.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczboskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
zm_WPF_wrzesien_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2019 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 14  prawy
Początek strony