Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
skarga_OR1510_5_2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach
Załączniki:
dotacja_dla_OSP.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Markotowie Dużym
Załączniki:
wybory_soltysa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.4.2021 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie,
Załączniki:
skarga_OR1510_4_2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmin Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 2

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
srednia_cena_paliwa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
zm_WPF_czerwiec_2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
zmiana_GPPi RPA.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2020 rok
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 26  prawy
Początek strony