Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIV/140/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_140.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/135/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_135.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/133/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023
Załączniki:
uchw_133.pdf
uchw_133.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/137/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020 - 2021
Załączniki:
uchw_137.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/141/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_141.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/138/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_138.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/139/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_139.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIII/132/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_132.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/130/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_130.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/128/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/125/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024
Załączniki:
Uchw_125.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/127/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_127.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/129/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
Uchw_129.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/126/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_126.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.10.2019 , wersja 3

Numer: XIII/131/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
Uchw_131.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 21  prawy
Początek strony