Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVI/155/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.3.2019 na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie
Załączniki:
uchw_155.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/149/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_149.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 2

Numer: XVI/154/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_154.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/153/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
Załączniki:
uchw_153.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/160/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_160.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XVI/150/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
Załączniki:
uchw_150.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: XV/145/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Załączniki:
uchw_145.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XV/143/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XV/148/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
uchw_148.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XV/146/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
Załączniki:
uchw_146.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XV/147/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_147.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XV/144/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_144.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 2

Numer: XIV/142/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
uchw_142.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/136/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_136.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1

Numer: XIV/134/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2024
Załączniki:
Uchw_134.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 21  prawy
Początek strony