Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 587/2018, Z dnia: 23.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
587.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 580/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_580.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 586/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_586.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 582/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_582.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 581/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_581.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 585/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_585.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 583/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_583.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 584/2018, Z dnia: 17.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_584.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 578/2018, Z dnia: 15.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
578.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 579/2018, Z dnia: 10.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 575/2018, Z dnia: 10.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_575.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 577/2018, Z dnia: 10.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_577.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 576/2018, Z dnia: 10.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_576.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 574/2018, Z dnia: 04.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_574.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: 573/2018, Z dnia: 02.05.2018


Zarządzenie Burmistrz w sprawi upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2018 rok
Załączniki:
zarz_573.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 43  prawy
Początek strony