Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 604/2018, Z dnia: 29.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
604.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 603/2018, Z dnia: 27.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
603.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 602/2018, Z dnia: 26.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_602.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 601/2018, Z dnia: 21.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
zarz_601.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 598/2018, Z dnia: 19.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
598.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 599/2018, Z dnia: 19.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 596/2018, Z dnia: 18.06.2018


zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek niezabudowanych
Załączniki:
zarz_596.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 595/2018, Z dnia: 13.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_595.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 594/2018, Z dnia: 13.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_594.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 593/2018, Z dnia: 04.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_593.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 591/2018, Z dnia: 28.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 590/2018, Z dnia: 28.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
590.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 592/2018, Z dnia: 28.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu strefy kibica
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 588/2018, Z dnia: 24.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
zarz_588.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1

Numer: 589/2018, Z dnia: 24.05.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach w planach wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
589.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony