Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 633/2018, Z dnia: 26.09.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 632/2018, Z dnia: 25.09.2018


w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2018 rok
Załączniki:
zarz_632.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 630/2018, Z dnia: 18.09.2018


w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
630.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 631/2018, Z dnia: 18.09.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 629/2018, Z dnia: 13.09.2018


w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_629.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 628/2018, Z dnia: 13.09.2018


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_628.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 627/2018, Z dnia: 10.09.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 626/2018, Z dnia: 10.09.2018


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
626.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: 625/2018, Z dnia: 29.08.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatkow budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: 624/2018, Z dnia: 22.08.2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
624.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 2

Numer: 622/2018, Z dnia: 17.08.2018


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
622.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 623/2018, Z dnia: 17.08.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetwych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 621/2018, Z dnia: 16.08.2018


w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Wołczyn miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
zarz_621.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 620/2018, Z dnia: 09.08.2018


w sprawie przyjęcia działek położonych w obrębie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_620.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 618/2018, Z dnia: 07.08.2018


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
zarz_618.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony