Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 619/2018, Z dnia: 07.08.2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_619.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 617/2018, Z dnia: 30.07.2018


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_617.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 616/2018, Z dnia: 24.07.2018


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_616.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 614/2018, Z dnia: 23.07.2018


w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_614.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 615/2018, Z dnia: 23.07.2018


w sprawie ustalenia regulaminu przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_615.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 612/2018, Z dnia: 17.07.2018


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
612.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 613/2018, Z dnia: 17.07.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2018 , wersja 1

Numer: 611/2018, Z dnia: 12.07.2018


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2018 , wersja 1

Numer: 610/2018, Z dnia: 10.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie powiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_610.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1

Numer: 608/2018, Z dnia: 03.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zarz_608.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1

Numer: 597/2018, Z dnia: 03.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/18
Załączniki:
zarz_597.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 609/2018, Z dnia: 03.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
zarz_609.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1

Numer: 607/2018, Z dnia: 03.07.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 588/2018 z dnia 24.05.2018
Załączniki:
zarz_607.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1

Numer: 606/2018, Z dnia: 29.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2018 rok
Załączniki:
zarz_606.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1

Numer: 605/2018, Z dnia: 29.06.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony